Varför du borde bli bekväm med att vara obekväma

Varför du borde bli bekväm med att vara obekväma
Att göra saker som gör oss obekväma är inte roliga, men de är absolut nödvändiga. YE-affärsassistent Antonio Neves förklarar.

Att göra saker som gör oss obekväma är inte roliga, men de är absolut nödvändiga. YE-affärsassistent Antonio Neves förklarar.